Glogster

Glogster és una presentació digital. Cristina Ximenis, de la ESC Mediterrani, de Tarragona, ens presenta, des de la seva pràctica a l’aula, una pràctica, des del mateix Glogster, un tutorial pas a pas. Ho trobem a l'espai pràctic del seminari TAC de Tarragona.
ON? Aquí
Glogster és una forma de fer “murals” de forma interactiva, en digital, on es poden afegir tota mena de suports multimèdia relatius a un tema específic. Una altra forma de treball que dóna prou bons resultats a l’aula.
Des del seminari recomanen visitar un bloc de plàstica per a primària: http://blocs.xtec.cat/stactgn/2010/01/22/un-bloc-per-a-plastica-a-primaria/

Man as Industrial Palace

Der Mensch als Industriepalast [Man as Industrial Palace] from Henning Lederer on Vimeo.