Logotips i plantilles de centre.

Dins del portal Gencat , a la intranet , han aparegut noves eines que us poden servir en les comunicacions de centre.

Està molt ben explicat al bloc sel SEMTAC