Netiquette o Etqueta, les normes d'internet

En informàtica, l’etiqueta (en anglès, Netiquette, contracció de les paraules angleses "network etiquette", «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de regles que haurien de seguir els usuaris de la xarxa (de qualsevol de les famílies de serveis: correu electrònic, pàgines web, grups de notícies, llistes de discussions...) per facilitar la comprensió del que escriuen i la circulació de la informació per la Xarxa.

  • No s'ha d'escriure una paraula o un text en majúscules. Qui ho fa ha de saber que vol dir que crida (el que escriu).
  • No s'ha de reenviar mai a d'altres persones extractes del text d'un correu electrònic que s'hagi rebut a títol personal.
  • Cal evitar l'enviament de fitxers adjunts (excepte si el destinatari els està esperant) a un correu electrònic.
  • No s'han de posar les adreces de múltiples destinataris que tothom pugui llegir (error corrent quan s'envia un correu a una llista de destinataris).

Podeu consultar a la wiquipèdia en català i en castellà per a saber una mica més.