ALUMNESConsell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu > Àrees d'actuació > Estudis del Consell > Prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària 2011
Prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària 2011

El 14 de març, els centres inicien la gestió de l'alumnat participant a l'avaluació de sisè d'educació primària. Per accedir a l'aplicació informàtica entreu a l'apartat d'Organització i seguiment del procés d'aplicació i aneu a Verificació i actualització de dades de l'alumnat.
Enllaços relacionats