APLICATIUS


Aplicatius  
L'enllaç als aplicatius és el següent:

substitucions als centres


000. Dades bancàries
 00. Atri  
 01. Supervisió de centres i serveis. Entrada: Correu XTEC  
 06. Dades anuals de la Inspecció - Documents  
Escoles      
 07. Saga  
 09. Indicadors de centre - 2010-2011 (p1+codi)  
 12. Comissions de servei del professorat  
 13. Intranet del Departament d'Educació (entrada igual que Epoca però en majúscules)  
 15. e-Catalunya (Usuari: adreça correu)  
 16. Correu XTEC - Google Apps  
 18. Odissea: Formació del professorat (identificació XTEC personal)  

ORIENTACIONS APLICACIÓ INFORMÀTICA CURS 2010/2011


Gestió i organització del centre