CURSOS

Us informem dels cursos online de FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT homologats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que es realitzaran durant els propers mesos de primavera i estiu 2011:

- Educació Emocional (40 hores)

- Trastorn de Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (40 hores)

- Programació Neurolingüística en Entorns Educatius (40 hores)

- Les Intel.ligències Múltiples a l'Aula (40 hores)

- La Síndrome d'Asperger (40 hores)

- El Dibuix de la Família com a Recurs Diagnòstic (40 hores)

- El Programari Lliure en la Intervenció del les Dificultats d'Aprenentatge (40 hores)

- La Mediació Escolar com a Eina de Convivència (40 hores)

- Alteracions greus de la Conducta en Entorns Educactius (60 hores) nou!

- El Joc: Element Clau per al Desenvolupament Infantil (60 hores) nou!

- Coaching per Docents (60 hores) nou!

- L'Alumnat amb Altes Capacitats: Resposta Educativa (60 hores) nou!

- El Dibuix Infantil com a Eina Diagnòstica (100 hores)

- Bases Logopèdiques dins l'Àmbit Escolar (100 hores)

- Dificultats Específiques de la Lectoescriptura (100 hores)

- Dificultats d'Aprenentatge de les Matemàtiques (100 hores)


Trobareu més informació i inscripcions a PRISMA